Promocja z antywirusem

Na atak narażony jest każdy komputer, dlatego niezwykle istotną rzeczą jest posiadanie skutecznej ochrony antywirusowej.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą atrakcyjną ofertą

Konfiguracja Mikrotik’a – Pierwsze uruchomienie (WinBox)

Manual ten opisuje podstawową konfigurację Mikrotik'a, czyli:

  • pierwsze logowanie do systemu Mikrotik za pomocą konsoli graficznej Winbox.
  • utworzenie interfejsu bridge oraz dodanie do niego portów,
  • nadanie adresu IP (adres wewnętrzny),
  • aktywacja interfejsów bezprzewodowych,

1. Logowanie do systemu Mikrotik za pomocą konsoli graficznej Winbox:

Przed uruchomieniem naszego urządzenia należy włożyć do wolnych slotów routerboard'a bezprzewodowe karty sieciowe. Po tej operacji podłączamy zasilanie do urządzenia i czekamy na start Mikrotik'a.

Ze względu na brak adresu IP oraz programowo wyłączone karty bezprzewodowe dostęp do MT'ka mamy jedynie za pomocą portów ethernetowych. Łączymy zatem kablem sieciowym naszego kompa z Routerboard'em i uruchamiamy program WinBox (jeżeli jeszcze go nie posiadamy można go pobrać w dziale download).

Po uruchomieniu otrzymujemy okno logowania:

Aby zalogować się do urządzenia w polu "Connect To" należy wpisać MAC adres urządzenia (oczywiście można tam także wpisać adres IP, niestety nasze urządzenie nie posiada jeszcze takowego adresu). Jeżeli nie znamy MAC adresu naszego MT'ka wciskamy przycisk "…" (Rys. 2) który pokaże nam listę podłączonych urządzeń MT (Rys. 3).

Oczywiście MAC adres waszego urządzenia będzie inny niż na Rys. 3 oraz adres IP powinien zostać wyświetlony jako 0.0.0.0 różnice pewnie będą także w wersji oprogramowania (tu 2.9.35). Myszką wybieramy z listy adres MAC naszego urządzenia dzięki czemu zostanie on automatycznie przeniesiony do pola "Connect To".\

W polu "Login" należy wprowadzić użytkownika admin (standardowe ustawienie: admin/bez hasła). Następnie wciskamy przycisk "Connect" i oczekujemy aż WinBox pobierze potrzebne pliki i otworzy panel administracyjny.